من سپیده مجیدیان دادخواه دایی جانباخته ام رحيم ميلانی هستم که مهندس شيمی  از دانشگاه صنعتی شريف بود و در آبان سال ١٣٦٠ اعدام شد. او‌ عضو سازمان راه کارگر بود.

Rahim Milani

سپيده مجيديان

به ما بپیوندید

فراخوان برای حمایت و همکاری

دیگر اعضا