فرخنده اعظمی، از اعضای خانواده جان‌باختگان دهه شصت و زندانی سیاسی سابق است.

همسرم، توکل اسدیان، برادرم، فریدون اعظمی، خواهرزاده‌ام، جمشید سپهوند، برادر همسرم، نوراله اسدیان، پسر عمه‌ام، عبدالرضا نصیری و عموی همسرم، سیامک اسدیان، در فاصله سال‌های ۶۰ تا ۶۷ و در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، همسر خواهرم، هبت‌اله معینی چاغروند، پسرعمه‌ام، حمیدرضا نصیری و تعداد زیادی از بستگان نزدیک دیگرم توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

فرخنده اعظمی

به ما بپیوندید

فراخوان برای حمایت و همکاری

دیگر اعضا