‏من فرزانه پاک‌بین هستم، ‏هنرمند و فعال حقوق زنان و مبارز علیه حجاب اجباری. ‏پدرم حجت پاک‌بین کارمند جهاد کشاورزی از ۴ فروردین ۱۳۷۴ مفقود قهری است.

فرزانه پاک‌بین

به ما بپیوندید

فراخوان برای حمایت و همکاری

دیگر اعضا