جواد صفار متولد ۱۳۴۲ در تربت حیدریه در دوران خاتمی از هلند به ایران برمی گردد. دو سال بعد در قتل‌های زنجیره‌ای در تربت حیدریه ربوده میشود و هيچ خبری از او در دست نیست.

محمد ارگنجی دادخواه برادرش حسین ارگنجی و دوستش جواد صفار است.

Javad Safar

جواد صفار

به ما بپیوندید

فراخوان برای حمایت و همکاری

دیگر اعضا