آزاد سهند از زندانیان سیاسی سابق ودادخواه برادرم پاشا سهند هستم که توسط ماموران سپاه پاسداران کشته شده وهنوز از محل دفنش بی اطلاعیم. پاشا سهند اهل ماکو و متولد ۱۳۶۴ بود. پاشا دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه ساوه بود. در۱۳۸۷/۱۱/۲ ماموران سپاه پاسداران به ظن وابستگی پاشا به احزاب کرد وفعالییت بر علیه نظام جمهوری اسلامی, بدون هیچ اخطاری به اتومبیل او در خیابانی در ارومیه شلیک کرده او را می کشند. پاشا ‌جانش فدای راه آزادی ایران میشود ودر پیگیری خانواده اش برای تحویل جنازه اش تا کنون هیچگونه مقامات رژیم اسلامی هیچ جوابی به آنها نداده اند.

پاشا سهند

آزاد سهند

به ما بپیوندید

فراخوان برای حمایت و همکاری

دیگر اعضا